Späť

Bezpečnostné tipy pri práci s lešením

Full Image

Prevencia pádu je jedným z najdôležitejších faktorov bezpečnosti práce na stavbe. Prevencia pádu preniká do mnohých rôznych oblastí výstavby budov, vrátane využívania lešenia a bezpečnosti staveniska. Na základe rád skúsených odborníkov a stavbárov sme zostavili zoznam bezpečnostných tipov, ktorými by ste sa mali riadiť pri práci na lešení.

Agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvádza, že takmer dvaja z troch pracovníkov na stavbe často vykonávajú časť svojej pracovnej náplne na lešení. Aj keď si mnoho ľudí môže myslieť, že lešenie nie je zrovna nebezpečné, každoročne dôjde k približne 4 500 incidentom súvisiacim s prácou na lešení. 50 z týchto incidentov končí smrťou pracovníka.

Je lešenie vo svojej podstate nebezpečné? Rovnako ako v prípade mnohých iných vecí, aj pri práci na lešení je potrebné vedieť o možných nebezpečenstvách, dodržiavať správne postupy a minimalizovať možné riziká. Správnym postupom sa eliminuje veľká časť potencionálnych problémov a zranení.

Na trhu nájdete viacero rôznych druhov lešení, no rozhodne najbežnejším typom, s ktorým sa stretnete takmer na každej stavbe je modulárny typ rámu lešenia, ktorý je možno rýchlo zmontovať a nastaviť podľa konkrétnych potrieb robotníkov.

1) Spomaliť a zvážiť efektívnejšie alternatívy stavania

Tempo, v ktorom sa pracuje na stavbe budovy, a čas kedy bude budova dostavaná je mimoriadne dôležitou informáciou pre plánovanie projektov a rozpočtov. Okrem toho však môže príliš rýchle tempo zvýšiť pravdepodobnosť nákladných chýb, spôsobených neopatrnosťou robotníkov a znížiť bezpečnosť robotníkov na stavbe. Vyššia efektívnosť práce nemôže prísť na úkor ich bezpečnosti.

Investovanie do techniky a nástrojov, ktoré zvyšujú efektívnosť práce a neznižujú bezpečnosť robotníkov sa vyplatí. Stavba je v takomto prípade s najväčšou pravdepodobnosťou postavená načas. Ak ste vedúci stavby skúste si niečo naštudovať o organizácii robotníkov a riadení času, aby ste sa ubezpečili, že používate efektívne pracovné metódy.

2) Udržovať pracovisko zorganizované

Je treba predchádzať riziku pošmyknutia, pádu alebo iného úrazu tým, že pracovisko bude neustále dokonalo zorganizované a všetko bude uložené na svojom mieste. Ak sa pracuje s lešením, správna organizácia pracoviska môže znížiť riziko spadnutia pracovných nástrojov z lešenia na zem. Okrem toho to zvýši bezpečnosť pohybu pracovníkov po lešení, ale aj pod ním.

3) Identifikácia rizík

Identifikácia možných rizík by sa mala vykonať predtým, ako sa začne stavba a následne aj v procese stavania. Pred začatím stavby, by sa mali identifikovať možné riziká a okamžite ich odstrániť. Budú robotníci pracovať v blízkosti elektrického vedenia? Lešenie, by sa malo od neho držať dostatočne ďaleko. Bezpečná vzdialenosť predíde vzniku úrazu spôsobeným elektrickým prúdom. Bude sa s lešením počas budovania stavby hýbať? Pred každým posunom lešenia je sa treba ubezpečiť, že sa nepriblíži k elektrickému vedeniu a že prebehne bezpečne.

Podobné: Výhody lešenia v stavebníctve

4) Nasledovanie inštrukcií

Niektorým úrazom, ktoré sa vyskytnú počas práce na lešení sa dá jednoducho predísť postupovaním podľa pokynov. Stavební pracovníci, by sa mali dobre oboznámiť s lešením a vyhnúť sa tak chybám spojeným s tým, že si myslia, že všetky lešenia sú rovnaké a fungujú na rovnakých princípoch. Nie je to totiž tak.

Niektorí robotníci vymieňajú komponenty na lešeniach, ktoré pochádzajú od rôznych výrobcov. Lešenia sa síce podobajú, no každý systém ja navrhnutý inak a keď vám chýbajú komponenty nemôžete si jednoducho zobrať iné. Použitie komponentu od iného výrobcu alebo z iného lešenia môže spôsobiť, že lešenie nebude mať úplnú štrukturálnu integritu. Ak majú šťastie, tak bude mierne nestabilné. V horšom prípade sa môže zrútiť a spôsobiť mnoho úrazov. Ak výrobca výslovne neuvádza, že komponenty jednotlivých lešení sú kompatibilné a môžu sa použiť na oboch, tak ich rozhodne netreba miešať.

Vo všeobecnosti platí, že lešenie je nestabilné, ak jeho celková výška prekročí štvornásobok dĺžky najkratšej časti podstavca. Tento vzorec však platí iba v prípade, že je lešenie správne postavené a umiestnené na správnom základe. Prekročenie tohto limitu prináša problémy. Netreba zabúdať tiež na to, že extrémne poveternostné podmienky môžu znamenať pozastavenie práce na lešeniach.

5) Správna príprava

Rovnako ako vo všetkých iných aspektoch stavby, aj pri práci na lešení, by malo byť zabezpečené, že robotníci majú všetky potrebné školenia a sú na túto prácu pripravení. Je potrebné ich zaškoliť o tom, ako lešenie nastavovať a konštruovať. Správne skonštruované lešenie im totižto poskytne solídny pracovný priestor a zabezpečí, aby veci len tak nepadali.

6) Kontrolovanie stavby

Okrem identifikácie nebezpečenstiev a potencionálnych rizík, by sa malo v obhliadke a kontrole staveniska pokračovať počas celého trvania projektu. Takto sa rýchlo zminimalizujú akékoľvek nové nebezpečenstvá, ktoré môžu v procese výstavby vzniknúť. Čím viac budú robotníci oboznámení so stavbou, tým vo väčšej miere budú obozretní a viac budú dodržiavať bezpečnostné nariadenia. Pravidelná kontrola potencionálnych rizík môže predísť neúmyselným úrazom a problémom.

Kompetentná osoba, by mala lešenie kontrolovať najmenej každý deň, v prípade potreby aj častejšie. Ak sa pravidelne menia poveternostné podmienky, ktoré môžu spôsobiť nejaké problémy, je na mieste lešenie kontrolovať aj každú hodinu. Počas kontroly by sa mali zohľadniť konkrétne činnosti, ktoré sa v ten daný deň vykonávajú na lešení, pričom sa overí, či je lešenie dostatočné bezpečné na to, aby robotníci tieto činnosti vykonávali.

Na stavbách, kde stavební pracovníci pracujú vo viacerých zmenách, by mala byť pre každú zmenu stanovená kompetentná osoba, ktorá vykonáva inšpekciu v prospech pracovníkov. Jednotlivé kompetentné osoby vykonávajúce inšpekciu, by sa mali o potencionálnych rizikách navzájom informovať.

7) Rešpektovanie komplexnosti

Lešenie sa môže laikom javiť ako pomerne jednoduchá štruktúra, no v skutočnosti stojí iba vďaka komplexným inžinierskym výpočtom a optimálnej interakcii rôznych síl. Preto spoločnosti, ktoré lešenia navrhujú a konštruujú, investujú väčšinu svojich prostriedkov do strojárstva. Okrem toho je preto naozaj potrebné zabezpečiť, aby ľudia zodpovední za dohľad nad lešeniami na rôznych stavbách, mali dostatočné vzdelanie a zaškolenie.

Rešpektovanie komplexnosti lešenia a zabezpečenie toho, aby boli všetci zamestnanci podieľajúci sa na ich montáži a používaní dostatočne kontrolovaní, bude mať rozsiahly dopad na zníženie počtu úrazov a poškodení, spôsobených nesprávnym zaobchádzaním s lešením.

Pred začatím práce na stavbe sa je treba uistiť, že majú kvalifikovaného odborníka, ktorý skontroluje, či je lešenie, alebo iné plošiny, správne skonštruované a či spĺňa všetky príslušné bezpečnostné opatrenia. Následne je treba dbať na to, aby všetci robotníci na stavbe dodržiavali predpisy a boli o práci na lešení správne informovaní. Iba takto je možné predísť úrazom na stavbe.

Chcete vedieť o podobných článkoch ako prvý?

Jedným kliknutím si aktivujte newsletter

  Zadaním e-mailu súhlasíte s podmienkami.

  Ďaľšie články
  Výhody najatia si profesionálnej lešenárskej spoločnosti

  Iba veľmi málo budov je možné postaviť bez … Continued

  10 najväčších stavebných projektov sveta

  Medzi 10 najväčších stavebných projektov patria kanály, letiská, … Continued

  Čo môžu dodávatelia lešenia urobiť so stále rastúcimi cenami materiálov?

  Je povzbudzujúce sledovať, koľko úsilia a odhodlania bolo … Continued

  Najväčšie verejne obchodovateľné realitné spoločnosti sveta pre rok 2021

  Realitné spoločnosti po celom svete zažili v tomto … Continued

  Výhody lešenia v stavebníctve

  Ak vám povieme, aby ste si predstavili stavbu, … Continued

  Práca pre nás

  Spoločnosť Lešenie SK neustále hľadá nových ľudí na … Continued

  Projekt Viktoriaskolan, Švédsko

  Projekt Viktoriaskolan odštartoval 24.5.2016 v meste Göteborg vo … Continued

  Projekty v nemecku

  V roku 2016 sa naši pracovníci podieľali celkovo … Continued

  Montáž a demontáž lešenia

  Naša firma LešenieSK sa zaoberá prenájmom a predajom … Continued

  Projekt Guldhedsskolan, Švédsko

  Tento projekt základnej školy prebiehal v termíne od … Continued

  Projekt Dr.Westrings Gata, Švédsko

  Názov tohto projektu pochádza z pomenovania mestskej časti, … Continued

  Reklama na streche

  Novinka! Naša spoločnosť Lešenie SK, s.r.o. už disponuje … Continued

  Sklad v trnave

  Firma Lešenie SK disponuje skladovým dvorom v Trnave … Continued

  Bytový dom, Veľký grob

  V minulom roku sme v spolupráci s firmou … Continued