Bezpečnostné tipy pri práci s lešením

Prevencia pádu je jedným z najdôležitejších faktorov bezpečnosti...