ADRESA FIRMY

Lešenie SK, s.r.o.

Pestovateľská 2,
821 04 Bratislava

IČO: 46 033 467

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Ing. Andrej Kukla,
LL.M, MBA

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR – SLOVENSKO, NEMECKO

Dušan Kabát

VEDÚCA EKONOMICKÉHO ODDELENIA – SLOVENSKO, ŠVÉDSKO

Romana Vránová

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR – NEMECKO, ŠVÉDSKO

Martin Remiš

PROJEKTOVÝ ŠPECIALISTA – ŠVÉDSKO, NEMECKO

Mgr. Denisa Sokolová

PROJEKT MANAŽÉR – ŠVÉDSKO

Jozef Ľuba

EKONOMICKÝ REFERENT – ŠVÉDSKO

Mgr. Katarína Baková

EKONOMICKÝ REFERENT – NEMECKO

Bc. Patrícia Kručayová

PRÍPRAVÁR

Jan Lačok

EKONOMICKÝ REFERENT

Barbora Dimitrov

SENIOR EKONÓM

Ing. Ester Poórová

PERSONALISTA

Ing. Lucia Pekaríková